Starthjelp for et sunnere liv!
Mange sykdommer og plager lar seg påvirke av livsstil, både som forebygging og behandling. Kanskje ser du selv behovet for å gjøre noe med aktivitetsnivået og/eller kostholdet ditt, men ikke vet hvor du skal begynne eller hva som er en god start? Du må stille med motivasjon til å endre på noen ting i livet ditt, så stiller vi med lysten og kunnskapen til å hjelpe deg et stykke på vei!

Hvem kan få frisklivsresept?
Alle som er i en situasjon hvor endring av livsstil kan være heldig kan få frisklivsresept. Livsstilsendring er gunstig bl.a. for høyt blodtrykk, diabetes, muskel- og skjelettlidelser, søvnproblemer, overvekt og psykiske lidelser – samt en rekke andre tilstander hvor økt fysisk aktivitet, endring av kosthold og røykeslutt kan være med å påvirke i positiv retning.

Hva gjør vi?
Når du får en resept tar du kontakt med frisklivssentralen for en helsesamtale. Her fokuserer vi på motivasjon, finner mål og legger en plan for de neste 12 ukene. Deretter følger du denne planen i 12 uker mens du har tilgang til å være med på gruppetrening og temakvelder. Det er også mulig å sette opp flere mellomsamtaler ved behov. Etter 12 uker tar vi en ny samtale der vi ser hvordan det har gått – samt legger en plan for veien videre. Forhåpentligvis er du klar for å fortsette med din nye livsstil på egen hånd.

Våre tilbud
Helsesamtalen er individuell og bygger på prinsipper for motiverende intervju, en metode som er dokumentert å være effektiv for endring av vaner.
Gruppeaktivitet: Vi lærer å ha det gøy med kroppslig bevegelse og trening.
Temakvelder: Vi tilbyr temakvelder om kosthold og fysisk aktivitet med jevne mellomrom. Her får vi gått gjennom litt teori og man får gjøre seg noen praktiske erfaringer.
«Vite mer»: Med jevne mellomrom vil vi også ha «Vite mer»-kurs der vi går litt mer i dybden på kosthold og fysisk aktivitet for spesielle pasientgrupper.
Kurs i depresjonsmestring(KiD-kurs) er et kurs hvor man jobber for å endre tanke- og handlingsmønsteret som vedlikeholder og forsterker nedstemtheten/depresjon.
Kurs i mestring av belastning(KiB-kurs) lærer kursdeltagerne å utvikle egen mestringsevne for å unngå stress. Målgruppen er personer som har behov for, og ønsker å utvikle sin evne til å mestre belastning i arbeids- og privatliv. Kurset er basert på kognitiv teori.

 

Kontaktinfo:

Målselv Helsesenter

Andslimoen, 9325 Bardufoss
E-post: frisklivssentralen@malselv.kommune.no
Tlf: 77832550 / 93468704