Gjelder for søknad om tilskudd av spillemidlene til:

• Ordinære anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet
• Nærmiljøanlegg
• Anlegg for friluftsliv i fjellet og ved kysten (kontakt DNT)
 
 

Til dere som er førstegangssøkere, tre tommelfingerregler før søknadsprosessen kan begynne: 

- Anlegg det søkes om tilskudd til skal inngå i en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet.

- Før et lag/forening kan søke og logge seg inn må man ha fått tildelt et anleggsnummer, ta kontakt for tildeling.

- Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må foreligge (frist 1.september).


Søkere som skal fornye sin søknad må fremme sin søknad på nytt.

Prioritering av søknader gjøres av kommunen og blir sendt på høring før det vedtas av kommunestyret i desember.
De som ønsker å søke spillemidler til idetts- og nærmiljøanlegg for 2019 må sende søknad innen 1. oktober 2018. Søknad sendes inn via www.anleggsregisteret.no
 
Ta kontakt snarest dersom dere har anleggsplaner.
Idrettskonsulent: monica.stenbakken@malselv.kommune.no , Tlf 955 56 199
 
For mer informasjon og søknadsportal se www.anleggsregisteret.no