Fritidskontakt:
Fritidskontakt jobber du med personer som har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Det kan for eksempel være personer med et lite kontaktnettverk, som har funksjonsnedsettelser, sliter psykisk eller sliter med rus. Det kan være både barn, ungdom, voksne og eldre personer.
 
Vanlige arbeidsoppgaver for en fritidskontakt:
  • tilrettelegge for deltakelse i aktiviteter som kino, idrettsarrangement, konserter og kafe
  • oppfølgning i en fritidsaktivitet
  • besøke brukeren hjemme
Fritidskontakter hjelper personer som trenger å bli tryggere på seg selv og som trenger hjelp til å takle ulike livssituasjoner. Den kan også bidra til at en person kan klare å omgås andre mennesker i større grad.
 
Det kreves politiattest for at du skal få jobb som fritidskontakt. 
 
Personlige egenskaper:
Du må være glad i å prate og være sammen med andre mennesker, samtidig som du må kunne sette grenser. Du bør være trygg på deg selv og være en omsorgsperson som bryr deg om andre, og klare å tilpasse deg til ulike personer du skal jobbe med. 
Du må kunne skrive og snakke norsk.
 
Lønn
Som fritidskontakt får du lønn som assistent. Men det er viktig å levere attester slik at du får uttelling for din ansiennitet.
 
Besøkshjem/avlastningshjem:
Et besøkshjem/avlastningshjem innebærer å ta imot et barn eller ungdom en eller flere helger i mnd. Dette er ment som en støtte til familier med noe mer tyngende omsorgsoppgaver.
 
Besøkshjem/avlastningshjem skal ikke erstatte barnets hjem, men være en ekstra ressurs for barnet og en støtte for foreldre.
 
Vi ønsker familier med trygge, stabile og tålmodige voksne som har tid og overskudd til å være til stede for barnet eller ungdommen.
 
Det må tas hensyn til at barna i oppdraget kan trenge noe tettere oppfølging og mer oppmerksomhet enn barn og ungdom på samme alder.
 
Oppgavene du påtar deg som besøkshjem/avlastningshjem krever ikke spesiell utdanning, kompetanse eller utstyr. Du må kunne skrive og snakke norsk.
 
Det kreves politiattest for å kunne være besøkshjem/avlastningshjem.
 
Lønn
Som besøkshjem/avlastningshjem gis en fast timelønn.
Det kan være grunner til at du kan få uttelling for kompetanse, men dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.
 
 
Ved interesse kan dere ta kontakt med Koordinerende Enhet på mail:
 
eller pr telefon 45489511 (Lena) - 93285947 (Liss)