Målselv kommune inviterer til frokostmøte med tema næringsarbeid og næringsutvikling i kommunen.

Tirsdag 31. oktober kl. 08.00-10.00 på kommunehuset på Moen

Kommunene er en viktig næringsutvikler. Å tilrettelegge for god næringsutvikling krever en kombinasjon av politisk håndverk, offentlig forvaltning, næringsfaglig kompetanse og god synlighet. Vi ønsker å næringslivets tilbakemeldinger på hvordan vi i dag jobber i kommunen på næringsavdelingen.

  • Hva er kommunens oppgaver i forhold til næringsarbeid/næringsutvikling?

  • Synes dere det fungerer godt i dag i forhold til næringsarbeid/næringsutvikling?

  • Hva mener dere kan forbedres i forhold til næringsarbeid/næringsutvikling?

  • Hva mener dere er det viktigste kommunen skal bidra med i forhold til næringsarbeid/næringsutvikling og hvorfor?

Etter at næringshagen i Målselv ble lagt ned har ikke kommunen lengre noen samarbeidsavtale med en næringshage som kan bistå med etablererveiledning og utvikling av lokalt og regional næringsliv. Vi har invitert Senja Næringshage til frokostmøte for å presentere seg og hvordan de samarbeider med 6 av 8 kommuner i Midt-Troms og Balsfjord.

Det skjer veldig mye spennende i kommunen og rådmannen ser et behov for å styrke næringsarbeidet i kommunen.  Vil et samarbeid med Senja Næringshage bidra til å gjøre oss bedre? Kan vi sammen bygge opp under og styrke et regionalt fagmiljø, og samtidig sikre god tilgang på næringsfaglige tjenester?

Vel møtt til frokost, tirsdag 31. oktober kl. 08.00-10.00 på kommunehuset på Moen :)

For spørsmål og påmelding ta kontakt med næringssjef Elin Byberg på telefon 977 85 414