Målselv kommune inviterer til frokostmøte 19. september kl.08.00-10.00 med tema regional næringsplan. Senja Næringshage har fått oppdraget med å lage felles regional næringsplan for Midt-Troms. Alle de 8 kommunestyrene i Midt-Troms har gjort positive vedtak om deltakelse i prosjektet. Regional næringsplan er et delprosjekt i Byregionprogrammet hvor Målselv sammen med de andre kommunene er med.

Målet med en regional næringsplan for Midt-Troms er å ta ut potensialet for vekst i Midt-Troms gjennom:

  • Å forene kreftene i regionen og hente ut det store potensialet innenfor de definerte satsingsområdene sjømat, reiseliv og forsvar

  • Å bygge et attraktivt og sterkt bo- og arbeidsmarked i mellom byene i nord og sør i fylket

Ragnvald Storvoll og Irene Lange Nordahl fra Byregionprogrammet kommer å holder en orientering om arbeidet og planen.  Deretter er det åpent for diskusjon og innspill. Møte blir i kantina på kommunehuset. Vi serverer frokost og kaffe. Håper så mange som mulig har lyst å starte dagen sammen med oss.

For spørsmål ta kontakt med næringssjef Elin Byberg på tlf 97785414