Vi ber allikevel publikum om å melde eventuelle funn av døde fugler til Mattilsynet postmottak@mattilsynet.no  med kopi til Målselv kommune postmottak@malselv.kommune.no

Fortsatt gjelder følgende råd til publikum:

  • Meld til Mattilsynet dersom du observerer døde og syke fugler
  • Ikke ta på syke og døde fugler. La syke fugler være i fred.
  • Begrens unødvendig ferdsel i områder med mye fugl siden smitte kan spres via fottøy og klær.
  • Ikke la kjæledyr ha kontakt med døde eller syke fugler.