Mattilsynet kommer med følgende råd til publikum:

  • Meld fra til Mattilsynet dersom du observerer døde og syke fugler
  • Ikke ta på syke og døde fugler. La syke fugler være i fred
  • Begrens unødvendig ferdsel i områder med mye fugler siden smitte kan spres via fottøy og klær
  • Ikke la kjæledyr ha kontakt med døde eller syke fugler

På Mattilsynets hjemmesider kan du lese mer om fugleinfluensaen.

Ved eventuelt større utbrudd vil kommunen samle inn døde fugler i samråd med Mattilsynet og Statsforvalter.

https://www.mattilsynet.no/dyr/dyresykdommer/fugleinfluensa