Vi har midler igjen til følgende utdanninger:

 • Helsefagarbeider
 • Fagskole – Eldreomsorg og demens
 • Fagskole – kreftomsorg og lindrende behandling
 • Sykepleier
 • Vernepleier
 • Fysioterapi
 • Ergoterapi
 • Sosialt arbeid (sosionom)
 • Barnevernspedagogikk
 • Tverrfaglig videreutdanning psykososialt arbeid barn og unge
 • Videreutdanning Eldreomsorg og demens
 • Lederutdanning

Søknad sendes postmottak@malselv.kommune.no eller  Målselv kommune, Mellombygdveien 216, 9321 Moen og merkes «Søknad Fylkesmannens Kompetansemidler».

Søknaden må inneholde opplysninger om studiet, studiested, varighet, fulltid/ deltid/ nettstudie, reisekostnader, oppholdsutgifter, studieavgift, evt tapt arbeidsinntekt og andre relevante utgifter. Kostander forbundet med studiet må dokumenteres på et senere tidspunkt i forbindelse med utbetaling av stipendet.

Opplysninger om eventuelt tidligere tildelte kompetansemidler må også oppgis.

Den enkelte søker tilskrives om tildeling. Vedtak og tildelingen kan ikke påklages.

Ved spørsmål kan enhetsleder Trine Bøe kontaktes på epost: trine.boe@malselv.kommune.no