Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten skal utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse.

Fysioterapeutene jobber med folk i alle aldersgrupper. Eksempler på problemstillinger er smerter i muskel-/skjelettsystemet, akutte skader, opptrening etter operasjoner, nevrologiske lidelser, sirkulasjon/lymfødem m.m Vi jobber også med folk som har funksjonsnedsettelser pga sykdom, skade eller alder –  samt barn  med motoriske vansker.

I perioder har vi også ulike gruppetilbud.

Kommunen har pr i dag ikke stilling for ergoterapeut – så kommunefysioterapeutene tar også hjelpemiddelsaker.

Alle må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut. Barn under 16 år og personer med yrkesskade er fritatt for egenandel. Man betaler egenandel frem til man har oppnådd frikort egenandelstak 2, som i 2019 er på kr 2.085,-

Fysioterapeut kan kontaktes direkte uten henvisning fra lege.