En folkeavstemning skal være rådgivende. Det er kommunestyrene som skal ta stilling til om kommunene skal gjennomføre en sammenslåing eller ikke. Endelig vedtak i sak om kommunesammenslåing skal behandles 8. juni 2016.

Avvikling av lokale rådgivende folkeavstemninger er innarbeidet praksis i det norske lokaldemokratiet, selv om slike folkeavstemningner ikke er lovregulerte. For å synliggjøre denne muligheten er det etablert en prinsippbestemmelse for folkeavstemninger i kommuneloven § 39 b (ekstern lenke). Lovhjemmelen er generell slik at den ikke skal oppfattes som begrensende for kommunene. Inndelingsloven § 10 (ekstern lenke) sier at kommunestyret bør innhente innbyggernes synspunkt på forslag til grensesetting og at det kan skje ved eks. folkeavstemning eller innbyggerundersøkelse. For Målselv kommune er det også gjennomført en innbyggerundersøkelse.

Kommunestyret vedtok i sak 31/2016 den 11.05.16 rammer for den rådgivende folkeavstemningen. Det er vedtatt at valgloven (ekstern lenke) og valgforskriften (ekstern lenke) skal legges til grunn for gjennomføringen av den rådgivende folkeavstemningen så langt det lar seg gjøre og er hensiktsmessig, slik Kommunal- og moderniseringsdepartementet har anbefalt.

Du kan se stemmeseddelen (.pdf) her., eller under aktuelle dokumenter til høyre