Da Målselv sist var med på undersøkelsen for 2 år siden, var det 45 kommuner med. Denne gang er tallet økt til 70 kommuner. Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med Kompetansesenter rus Midt-Norge og Scentio Research, og alle data blir anonymisert. Det er viktig for kommunen å få så mange svar som mulig. Kommuner som har mer enn 10 deltagere får utarbeidet en egen rapport.

For spørsmål om deltagelse, ta kontakt med Ruskonsulent May-Britt Voll, på telefon 92266616.

Hvis du vil delta digitalt gjøres det på følgende web adresse: http://korus.srgi.no og innloggingskode er 52724.