På bildet ser vi Britt Andreassen og Erik Myre som holder sin avslutningssesjon.

KS har utarbeidet skoleeierprogrammet «Den gode skoleeier - Kommunalt og fylkeskommunalt skoleeierprogram for læring, medskaping og resultater» som kan skreddersys til gjennomføring på regionalt og lokalt nivå. Her finner du mer informasjon  om programmet.