Følgende valglister ble godkjent

  • Arbeiderpartiet 
  • Fremskrittspartiet 
  • Høyre
  • RØDT
  • Senterpartiet
  • SV - Sosislistisk Venstreparti 
  • Venstre 

Oversikt over alle godkjente valglister med kandidater 

Klage?

Iht. valglovens § 6-8 må klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøring av de godkjente valglistene.

Klagefrist på vedtaket er 30. mai 2023 kl. 12:00
Klagen sendes valgstyret i Målselv kommune:

Postadresse: Valgstyret i Målselv kommune, Mellombygdveien 216, 9321 Moen
Epostadresse: postmottak@malselv.kommune.no

Valgstyret i Målselv