Iht. valglovens 6-8 må klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøring av de godkjente valglistene. Klagen sendes valgstyret i Målselv kommune, Mellombygdveien 216, 9321 Moen. Tlf. 77837700.

Valglistene er lagt ut til gjennomsyn på kommunehuset og på hjemmesiden.

Arbeiderpartiet

Høyre

Senterpartiet

Venstre

SV - Sosialistisk Venstreparti

Rødt

Fremskrittspartiet