De skal representere Troms fylke i semifinalen. Konkurransen arrangeres av LAMIS (Landslaget for matematikk i skolen) og består av to innledende runder med oppgaver som skal løses samt et prosjekt/ en fordypningsoppgave. På grunnlag av de to innledende rundene som var i november 2013 og januar 2014 er det valgt ut lag som skal levere inn prosjektarbeid.

I Troms fylke var det altså klasse 9B ved Bardufoss ungdomsskole som var best og de er nå i full gang med å forberede et prosjekt for semifinalen. Rapport fra prosjektarbeidet skal sendes inn til LAMIS innen 14. mars og prosjektet skal presenteres i forbindelse med semifinalen på Eidsvoll 23. - 24. april 2014.

Målselv kommune synes dette er veldig gøy og ønsker klasse 9B lykke til med prosjektet.