I etterkant av kommunestyrets vedtak har en av partene krevd at saken avgjøres ved rettslig skjønn. Kommunens anliggende har derfor vært å få avklart saksgangen etter kommunestyrets vedtak den 05.05.2021. 

Kommunen har gjennomført undersøkelser uten å finne avklarende praksis for å løse situasjonen som oppstod i etterkant av kommunestyrets behandling. Saken ble derfor forelagt tingretten for vurdering. 

Tingrettens kjennelse foreligger nå og det er på det rene at saken avvises. Dette innebærer at Kommunestyrets vedtak fra 05.05.2021 står fast. Saksomkostninger for partene vil dekkes jft tingrettens kjennelse.

Grensen mellom elv og sjø er i endring over tid, tingrettens avklaring for saksgangen er viktig for eventuelt fremtidige grensejusteringer ved Målselvas utløp. 

Kjennelse av 12.09.22 fra Nord-Troms og Senja tingrett ligger vedlagt her.