Agenda for møtet vil være rådmannens forslag til budsjett, samt orientering.

Det åpnes for spørsmål / avklaringer.

 Møtet er åpent for alle!

Ordfører