Tilbudet er for deg som:
-ønsker å bli fysisk aktiv og få bedre helse.
-ønsker å få kunnskap og bistand til å håndtere sykdommen og helseutfordringen.
-ønsker å treffe andre i samme situasjon i en arena som oppleves positiv og oppbyggende. Å dele erfaringer og erverve ny kunnskap.

Nyere forskning viser at fysisk aktivitet er positivt for kreftpasienter under og etter behandling. Fysisk aktivitet bidrar til å redusere uønskede bivirkninger som kvalme, fatigue og søvnproblemer. Fysisk aktivitet bidrar dessuten til økt utholdenhet, muskelstyrke, vektkontroll og overskudd. Fysisk aktivitet bidrar rett og slett til mestring og økt livskvalitet.

Praktiske opplysninger:
Oppmøtested: Barduhallen
Tid: mandager klokken 10.00 – 11.30.
Form: gruppebasert inntil 8-10 deltaker.
Oppstart: januar 2016 (dato blir fastsatt når gruppen er klar)

Tilbudet vil bestå av styrke/kondisjonstrening som avsluttes med avspenning, og ledes av Frisklivsveileder. En gang i måneden vil gruppen avsluttes med samtale/tema hvor kreftkoordinator deltar.

Kontaktinformasjon: Er du berørt av kreft og har lyst å delta, ta kontakt med:
-frisklivsveileder Solveig Sandeggen på tlf. 959 34244
Solveig.sandeggen@malselv.kommune.no
-frisklivsveileder Jeanette Jørgensen på tlf. 771 85200
Jeanette.jorgensen@bardu.kommune.no
-kreftkoordinator Siv Anita Storhaug på tlf. 971 03921
kreftkoordinator@bardu.kommune.no

For mer informasjon om trening og kreft:
www.fysak.alstahaug.no
www.kreftforeningen.no                                           
www.aktivmotkreft.no