Fondet gir altså støtte til utdannings- og stimuleringstiltak både individuelt og til grupper.

Det kan deles ut inntil kr 10 000 i denne omgangen.

Søknadsfrist 15. juli 2021

Søknad sendes
Haldis og Collin Eriksens minnefond
Målselv kommune
Mellombygdveien 216
9321 Moen

Eller på e-post: postmottak@malselv.kommune.no

Søknadskjema finnes her.

Søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til serviceavdelinga.