Fondet gir altså støtte til utdannings- og stimuleringstiltak både individuelt og til grupper.

Det kan deles ut inntil kr 10 000.

Søknadsfrist 1. mai 2019

Søknad sendes
Haldis og Collin Eriksens minnefond
Målselv kommune
Mellombygdveien 216
9321 Moen

Eller på e-post: postmottak@malselv.kommune.no

Søknaden finnes her og til høyre under aktuelle dokumenter. Søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til serviceavdelinga.