Til nå 03.04.14, har vi fått 530 svar ( 26%), men vi håper på mange flere. Her har du som innbygger muligheten til å fortelle politikerne og administrasjonen hva du synes om kommunen din og være med på å styre utviklingen videre.

Gå inn på www.bedrekommune.no og logg deg på med engangs-koden du fikk i posten, eller du kan sende svarskjema pr. post.

Vi oppfordrer alle til å svare på undersøkelsen!