Det er til en hver tid barn og unge som venter på et nytt hjem.

Det er behov for om lag 260 nye fosterhjem i Nord-Norge løpet av 2015. Per i dag venter 64 barn og unge på et hjem i landsdelen.

Kan du og din familie sikre et barn en trygg oppvekst?

fosterhjem.no finnes kontaktinformasjon, informasjon om fosterbarn og fosterhjem, og rettigheter, opplærings- og oppfølgingsrutiner.

Kontakt fosterhjemtjenesten i Bufetat, region nord:
Hammerfest: 466 15 420
Sortland: 466 15 440
Tromsø: 466 15 430
Bodø: 466 15 450
Facebook-siden: Fosterhjem Nord-Norge

Med vennlig hilsen
Vilde Kvammen
Kommunikasjonsrådgiver

Barne-, ungdoms- og familieetaten
Region nord
Dir. tlf: 46615546
Sentralbord: 46615500
www.bufetat.no