Årlig omkommer rundt 60 mennesker i branner her i landet.  Brannvesenet rykker ut til over 3000 bygningsbranner.  Av disse er rundt 1800 boligbranner.  De farligste brannene starter om natten når folk sover.  Da er røykvarsleren en viktig livredder.  Synes du det er vanskelig å nå opp til testknappen på røykvarsleren, så bruk enden på langkosten til å trykke på knappen med !

”Forskrift av 26.juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn med endring, sist ved lov av 22.august 2002 nr. 931, krever i § 2- 5 at eier av bolig skal sørge for at boligen er utstyrt med minst en godkjent røykvarsler, plassert slik at den høres tydelig  på alle soverommene når dører er lukket.”

I bygninger med flere etasjer anbefales det å montere minst en røykvarsler pr. etasje.  Det finnes spesielle røykvarslere som kan kobles sammen (seriekobles) slik at alle gir signal (piper) samtidig når en av dem reagerer på røykutvikling.

Røykvarslere må monteres i tak og helst 0,5 m ut fra veggen.  Det er viktig at man regelmessig tester at røykvarslere virker.  Dette gjør man enklest ved å trykke inn testknappen.  Dersom røykvarsleren ikke virker må batteriet skiftes, men husk å teste at røykvarsleren fungerer etter at batteriet er byttet.  Levetiden på en røykvarsler begrenser seg til ca. 10 år, det kan være på tide å skifte røykvarsleren.  Nå finnes det røykvarslere der batteriet har en levetid på 10 år, og det finnes røykvarslere som kan seriekobles uten bruk av ledninger.

Lykke til med test av røykvarsleren din !

Med hilsen
Brannsjefen i Målselv