Fra 13. november oppfordres alle i hele landet til å sende inn persolige julelenke-ringer, som settes sammen til "Hele Norges julelenke".

 

Invitasjon og informasjon finner du her.