Midt-Troms Friluftsråd har oppfordret alle kommunene i Midt-Troms til å gjøre dette ved å stille midler til rådighet med samarbeidspartner.  Hjelp oss å kåre kommunens mest attraktive friluftsområde, gjennom å komme med ditt forslag. Forslag kan fremmes av både enkeltpersoner og foreninger/organisasjoner. Forslag som fremmes må begrunnes, og det ønskes at bilde legges ved.

Send ditt begrunnede forslag med bilde til postmottak@malselv.kommune.no innen 20.oktober.

Området bør egne seg både til opphold og aktivitet, og ha spesielle kvaliteter som nevnes i begrunnelsen.

Området som kåres, vil bli tildelt kr 20 000, som vil gå til et eller flere konkrete tilretteleggingstiltak i/på området.

Vinner blir kåret av en jury som gjennomgår de innsendte og begrunnede forslagene. Juryen består av en representant fra politisk hold, en representant fra administrasjonen, kommunens representant i Friluftsrådet, og en representant fra rådsorganisasjon utpekt av ordfører.

Det er kommet inn noen registrerte forslag allerede på området ved og rundt Rostadvannet, Linken turområde.