Høringsbrev og forslag til skrivemåte finner du her.

Høringssvar sendes Målselv kommune på e-post postmottak@malselv.kommune.no eller i brevs form til Målselv kommune, Mellombygdveien 216, 9321 Moen innen 26.06.

Kommunens kontaktperson er plansjef May Britt Fredheim som kan kontaktes på may.fredheim@malselv.kommune.no eller tlf. 467 41 922.