Synspunkt på å endre endinga på vegnamn frå «-veg» til «-vei» kan sendast til Målselv kommune innan 7.11.2014

Vi gjer merksam på at dette vil også gjelde for alle eksisterande vegnamn i kommunen som i dag har endinga «veg» eller «vegen».

Synspunkt kan sendast som e-post til  postmottak@malselv.kommune.no eller til Målselv kommune, Kommunehuset 9321 Moen innan 7.11.2014