Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Høring-offentlig ettersyn: Revisjon av forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Målselv kommune

Publisert , Oppdatert 27. juni 2023
Plan- og næringsutvalg har i møte 13.06.2023 fattet følgende vedtak i sak 52/23: Fremlagte forslag med endringer legges ut på offentlig ettersynPlan- og næringsutvalg har i møte 13.06.2023 fattet følgende vedtak i sak 52/23:
Fremlagte forslag med endringer legges ut på offentlig ettersyn.
 
Frist for å komme med merknader til revisjonsforslaget er: 20.08.23. Innspill og merknader sendes: postmottak@malselv.kommune.no.
 
Se vedlagte dokumenter.