Vedlagt forslag til endring av Målselv kommunes vinterforskrift legges ut på høring/offentlig ettersyn i 6 uker, jfr. Forvaltningslovens kap. VII.

Merknader sendes Målselv kommune pr. post (Målselv kommune, Mellombygdveien 216, 9321 Moen) eller via e-post (postmottak@malselv.kommune.no) innen 15.08.2022.

Særutskrift fra Plan- og næringsutvalgets behandling finner du her

Forslag til revidert vinterforskrift finner du her