Kort om bakgrunn:
I dag mangler deler av kommunen et godt tilbud om bredbånd. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) organiserer en tilskuddsordning hvor kommuner kan søke om tilskudd til bredbåndsutbygging i områder de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut. 

Støtteordningen gjelder først og fremst husstander med bredbåndshastighet på under 10 megabit per sekund. Det kan også søkes om tilskudd til områder med reell hastighet mellom 10 og 30 megabit per sekund. 

I 2018 planlegger kommunen å søke om midler for ett eller flere av følgende områder:

  • Kirkesdalen
  • Dividalen
  • Rostadalen
  • Talelvdalen
  • Strekningen Moen-Holt

Prosjektet er et spleiselag der kommunen, Nkom og utbygger bidrar med midler. Det kan også være aktuelt for innbyggerne å bidra med dugnadsarbeid som f.eks. linjerydding og graving på egen tomt. Dette er forhold som vil styrke en søknad i vesentlig grad.

Har du innspill til disse planene?
Gå gjerne sammen flere og beskriv eller mål dekningen der dere bor. Oppgi gjerne ønsker og behov for bredbånd. Det er også mulig å komme med innspill til andre områder.

For eventuelle spørsmål kan dere ta kontakt med Stein Erik Kristiansen på Stein.Kristiansen@malselv.kommune.no eller tlf. 91145159. 

Merk innspill med «Nkom 2018» og send til postmottak@malselv.kommune.no innen 10. mai. 

For mer informasjon om ordningen se Nkoms nettside.