Målselv kommune ønsker å tildele en bygg-og anleggskonsesjon/tjenestekonsesjon til en leverandør (heretter søker) som påtar seg et totalansvar for prosjektering, bygging, eie og drift av høyhastighets bredbåndsnett, med kapasitet på minimum 30 / 10 Mbit til privatkunder, bedrifter og offentlige bygg fra Råvatnet tom. Rundhaug med tilstøtende daler, Dividalen og Kirkesdalen, til E6 og da til den som krever minst tilskudd fra kommunen, kalt Tilskuddsmodellen (Holt sentrum er ferdig bygd).

Aktører som har planer om å bygge i dette området i løpet av de neste 3 år må gi beskjed til Målselv kommune på postmottak@malselv.kommune.no innen 26.04.2019.