Under finner du saksdokumentene som legges ut på høring til hver sak:

Saksnr i plan- og næringsutvalget

Høringssaker

Dokumenter i saken

sak 30/2014 Hovedplan veg 2015 - 2025 
sak 31/2014 Retningslinjer for, og nedlegging av kommunale veger 
sak 32/2014 Opphør av kommunal vinterdrift av private veger

 

Merknadsfristen er satt til 27.10.14. (Høringsfristen er forlenget i forhold til plan- og næringsutvalgets vedtak)

Eventuelle merknader sendes til:

Målselv kommune, kommunehuset, 9321 Moen

eller

e-post: postmottak@malselv.kommune.no ,

Vi ber om at merknadene til høringene merkes med saksnr (eks 30/2014, 31/2014 eller 32/2014)