Forurensningsforskriftens kapittel 1 Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker er et frivillig kapittel som må vedtas som en lokal forskrift av kommunen for å tre i kraft. Målselv kommune foreslår å vedta kapittelet, med hele kommunen som geografisk virkeområde og at den skal omfatte alle nedgravde oljetanker uavhengig av størrelse. Dette er i tråd med Miljødirektoratets forslag til endring av kapittel 1 som ble sendt til Klima- og miljødepartementet i oktober 2017.

Dokumentene ligger i margen til høyre under aktuelle dokumenter og på kommunehuset. Papirutgave kan ettersendes ved forespørsel. 


Høringsfrist for forslag til lokal forskrift er satt til 05.11.2018.

Merknader og innspill sendes til: Målselv kommune, Kommunehuset, 9321 Moen eller via epost til postmottak@malselv.kommune.no. Marie Hansen er saksbehandler i arbeidet og kan kontaktes på marie.hansen@malselv.kommune.no eller telefon 45474453.