Plan- og næringsutvalget meldte oppstart av revidering av renovasjonsforskrift den 16.04.2018. Gjeldende forskrift er fra 1998 og ny forskrift vil inkludere kommunestyrets vedtak i sak 68/2009 om unntak for fritidsbygg og være oppdatert i henhold til dagens krav.


Et forslag til revidert forskrift for renovasjon er nå klart til høring og offentlig ettersyn.

Dokumentene ligger i margen til høyre under aktuelle dokumenter og på kommunehuset. Papirutgave kan ettersendes ved forespørsel. 

Høringsfrist for forslag til lokal forskrift er satt til 05.11.2018.
Merknader og innspill sendes til: Målselv kommune, Kommunehuset, 9321 Moen eller via epost til postmottak@malselv.kommune.no. Karina Husby er saksbehandler i arbeidet og kan kontaktes på karina.husby@malselv.kommune.no eller telefon 911 35 403.