Søknad til barnehage og SFO 2015/2016

Barnehager:

Det er felles opptak for kommunale og private barnehager i kommunen.

Opptaket gjelder fra august 2015, med mulighet for tidligere oppstart ved særskilt avtale.

Barn som står på venteliste inneværende år, må søke på nytt for dette hovedopptaket.

Kriterier som må fylles for å ha rett til barnehageplass er:

- Bosatt i Målselv kommune

- Barnet må fylle 1 år innen utgangen av august 2015

- Frist for søknad hovedopptak må overholdes

Søknadsskjema og vedtekter ligger på kommunens hjemmeside: www.malselv.kommune.no, under ”barn og familie”.

Det er elektronisk søknadsskjema.

SFO:

Søknadsskjema og vedtekter ligger på kommunens hjemmeside:

www.malselv.kommune.no, under ”barn og familie”.

De som har plass inneværende år må søke på nytt.

Søknadsfrist 1. mars 2015.