Program:

18.30 – 19.00  Kaffesalg

19.00 – 19.05  Velkommen - møtet åpnes og ledes av ordfører Helene Rognli og utvalgsleder Edgar Andersen

19.05 – 19.15  Revynummer med Nerbygda Revylag

19.15 – 19.30  Innledning v/rådmann Rita Johnsen

19.30 – 19.40  Orientering om Innbyggerundersøkelsen v/kommunalsjef Inger Torunn Holmgren

19.40 – 20.00  Målselv i fugleperspektiv. Kåseri med Torbjørn Løvland den 20.05.14 og Hans Erik Holm den 22.05.14

20.00 – 20.15  Pause med påfyll av kaffekopper

20.15 – 21.00  Gruppediskusjon v/plan- og næringssjef Astrid Fjose

  1. Hva er Målselv sine styrker fram mot 2025. Velg de tre viktigste.
  2. Hva er Målselv sine utfordringer fram mot 2025. Velg de tre viktigste.

21.00 – 21.30  Gjennomgang av gruppediskusjoner og oppsummering v/ordfører Helene Rognli og utvalgsleder Edgar Andersen

VELKOMMEN!