Vi ønsker oss innspill og tanker om hvordan vi sammen kan skape et godt samfunn å bo i. I høringsdokumentet har kommunen pekt på noen temaer som det vil bli jobbet videre med, men er det noen flere som bør med vil vi gjerne ha tilbakemelding om det også.

Merknader og innspill kan sendes til:

Målselv kommune
Kommunehuset
9321 Moen

eller til samfunnsdel@malselv.kommune.no