Valgdagene søndag 13. og mandag 14 september må du stemme i den kommunen du er manntallsført.

Alle skal manntallsføres der de var registrert som bosatt den 30. juni i valgåret.

Husk legitimasjon og valgkort hvis du har det.

I Målselv kommune holdes følgende åpningstider valgdagene:
 • søndag 13. september:
  kl 14.00 til 19.00 for  valgkretsene - Fagerlidal, Moen og Bjørkeng
   
 • mandag 14.september:
  fra kl 10.00 til kl 19.00 - for alle valgkretsene

Valgkretser - Valglokaler:

 • 01. Karlstad - Karlstad oppvekstsenter, gymsalen
 • 02. Moen - Olsborg skole, gymsalen
 • 03. Fagerlidal - Bardufosshallen
 • 04. Bakkehaug - Bakkehaug Samfunnshus
 • 05. Bjørkeng - Gimlehallen

Er du syk eller ufør?
Dersom du ikke kan komme til et valglokale på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke valgstyret om å få stemme hjemme eller der du oppholder deg i tidsrommet 3. - 6. september. Dersom du får adgang til å stemme hjemme, kommer det noen fra kommunen hjem til deg og mottar forhåndsstemmen der.

Ta kontakt med:
Målselv kommune, Kommunehuset, 9321 Moen.
Telefon: 77 73 77 00 innen onsdag 9. september 2015.