Men det å dyrke poteter krever noen ekstra forholdsregler. Særlig gjelder det regelen om å unngå smitte av potettørråte – en sopplignende organisme som angriper både blad, stengler og knoller og som overvintrer i settepoteter eller i jorda og gjør mest skade i varmt og fuktig vær . For mer informasjon om det å dyrke egne poteter og hvordan unngå skadegjøreren tørråte i potet se artikler om det hos MATPORTALEN.NO og NIBIO som begge er offentlige portaler.