Olga Alapnes Berntsen var naturlig nok tilstede da prisen ble kunngjort og overrakt fra Ordføreren i Målselv, Nils Foshaug. Vi gratulerer Olga Alapnes Berntsen med Ildsjelprisen 2015!

Ildsjelprisen 2015 ny.jpg

I forrige kommunestyremøte ble det utnevnt en priskomite som forestår selve utvelgelsen av prisene.

Her følger begrunnelsen fra Målselv kommune ved ordfører:

Ildsjelprisen 2015

Innledning: Ildsjelprisen skal være en inspirasjon, en takk og en anerkjennelse for personer som ved sitt engasjement og sin innsats for fellesskapets verdier gjør en fremragende jobb i det frivillige lags- og foreningsarbeidet. I Målselv har vi forøvrig i 2015 passert 100 aktive lag og foreninger!

Prisvinneren er en engasjert kulturbærer når det gjelder husflid, og i særdeleshet veving, i Målselv. Hele livet har hun vært glødende interessert i å ta vare på husflidstradisjonen her i kommunen. I Målselv har hun bidratt i organiserte husflidsaktiviteten, hele tiden siden hun kom med i denne for nærmere 40 år siden.

Hun har i årevis holdt, og holder fortsatt vevkurs i ei tømmerstue på Høgtun. Denne vevstua har vært i drift i regi av Målselv Husflidslag i rundt 45 år. Her er prisvinneren flere ganger i uka og holder kurs for nye, voksne elever på kveldstid, og for de mer trente, som ønsker å veve i en gruppe sammen med henne på dagtid.

Hun er engasjert, utrulig dyktig og nøyaktig, ryddig og evner til å få andre interessert i det viktige arbeidet som det er å ta vare på vevkunsten.

Selv om det er veving som ligger hennes hjerte nærmest og hvor hun er mest engasjert, holder hun også kurs i toving og andre husflidsteknikker. Selv om hun begynner å bli en voksen dame, er hun åpen for nye impulser. Det siste er at hun og de som vever sammen med henne ei tid har holdt åpent hus; Vevkafe, - hver uke. Det for at de som måtte være interessert i veving, men er litt usikker, uformelt og uforpliktende kan komme å se, prate og lære om hva veving er. Dette tror vi er ekstra viktig i disse tider hvor Høgtun skole med de tradisjonelle vev- og sømlinjene er forsvunnet. Noen må ta vare på tradisjonelle husflidsteknikker for framtida. Og det gjør prisvinneren med stor entusiasme. Målselv trenger slike engasjerte husflidere som henne.

Prisvinneren vever Målselvåkleet og Målselvløperen, som i mange år har vært solgt på Husfliden på Andselv. Slik sørger hun for å ta vare på og videreføre en viktig del av Målselvhistoria.  Mønster som kvinnene kanskje hadde med seg hit for vel 200 år siden?

Hun har vært et trofast og engasjert medlem i Målselv Husflidslag i mange år. Hun møter på allemøtene. Hun har vært mangeårig styremedlem og leder i mer enn seks år. En periode var hun både styreleder og sekretær, samtidig.

Prisvinneren har blitt tildelt Norges Husflidslags hedersnål for sin langvarige og engasjerte innsats for husflidsarbeid i bygda vår.

Ildsjelprisen i Målselv kommune for 2015 tildeles Olga Alapnes Berntsen for hennes mangeårige arbeid med å ta vare på, og videreføre husflidsteknikker og lokale tradisjoner til nye generasjoner.