Frisklivsresept-perioden går over tre måneder og består av en helsesamtale med fokus på å kartlegge muligheter og motivasjon samt å utarbeide mål og en plan for livsstilsendring. Tema vil være fysisk aktivitet, kosthold, søvn og eventuelt tobakksvaner. Dette følges opp med en ny helsesamtale ved periodens slutt. I frisklivsperioden gis det også tilbud om lavterskel fysisk aktivitet i gruppe, samt at det kan gis tilbud om BraMat-kurs og røykesluttkurs. (Kurs kjøres etter behov når det er nok påmeldte.)

Frisklivsresept kan skrives ut av lege, fysioterapeut, annet helsepersonell eller NAV.

Priser:

Frisklivsresept med tre måneders oppfølging inkl gruppeaktivitet  kr 300,-
Enkeltsamtale uten oppfølging  kr 150,-
BraMat kurs  kr 500,- for hele kurset
Røykesluttkurs  kr 500,- for hele kurset

Kontaktadresse:

Frisklivssentralen
Målselv helsesenter
9325 Bardufoss

Tlf 778 32550
E-post: frisklivssentralen@malselv.kommune.no

Fysioterapeut Ståle Nordmo Risto

stale.nordmo.risto@malselv.kommune.no

eller

Frisklivsveileder Linda Nilssen (jobber spesielt ifht søvn, kosthold og tobakksvaner)

Linda.Nilssen@malselv.kommune.no