Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder.  Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65­-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

Kontakt Andslimoen legetjeneste for registrering av time til HPV-vaksine på telefon 77832500.

Besøksadresse: Målselv helsesenter. 9326 Bardufoss

Planlagte vaksinasjonsdager er:

  • Fredag 20. januar 2017 kl. 12-14 for dose nr 1.
  • Fredag 17. februar 2017 kl. 12-14 for dose nr 2.
    Fredag 3. mars 2017 kl. 12-14 for dose nr 2.

Dose nr 3 vil bli gitt i august/september. Nærmere dato kommer.

Det må påregnes litt ventetid på vaksinasjonsdagene.

Hvis du ikke har mulighet å komme på de oppsatte dagene må du ta kontakt med din fastlege for setting av vaksine. Du må da betale konsultasjonstakst til fastlegen.

I den grad det er mange som sokner til øvre distrikt, vil det bli mulighet for vaksinering på oppsatte onsdager fom. januar 2017 på Holt helsehus. Nærmere info kommer da.

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine: Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine