Skrantesjuke er en dyresykdom som har svært liten risiko for å smitte mennesker. Nye analyser fra Veterinærinstituttet viser at det potensielt kan være to typer skrantesjuke i Norge. Rådene vi nå har fått fra Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet gjør at vi inntar en aktiv føre var-holdning knyttet til kjøtt fra dyr som tester positivt. Det er svært liten risiko for smitte til mennesker fra dyr eller kjøtt. For å være på den sikre siden så vil kjøtt fra dyr som tester positivt likevel ikke gå inn i matkjeden.
Jegere som får positive prøveresultater blir kontaktet av Mattilsynet, slik at kjøtt og slakteavfall blir destruert. Du bør derfor oppbevare slaktene adskilt kjøttet og ikke levere det videre før prøvesvaret er klart. Prøvesvarene vil komme fortløpende og tar ca. 2 til 4 dager.

I Målselv skal det tas prøver av alle felte dyr, unntatt kalver, i perioden 25. september til og med 2. oktober 2016, dvs de 8 første dagene av jakta. Underkjeve av alle dyr unntatt kalv skal også tas vare på og leveres til kommunen på tidligere oppsatte innleveringstider (fra dag 9 er det kjeve eldre kyr som skal tas vare på).

Prøvetakingen vil foregå slik:

Nedre Målselv BPO, Trangen BPO samt vald Nordnes-Grundnes, Målsnes og Storhaugen-sør: Nordmo gård, mellom kl 19.00 og 21.00. Prøvetaker: Ole Agnar Nordmo

Midtre Målselv BPO: Kjellmo gård mellom kl. 19.00 og 21.00. Prøvetaker: Odd Kjellmo

Rostadalen BPO: Dalhaug gård mellom kl 19.00-21.00. Prøvetakere: Svein Dalhaug og Christer Gamnes

Øvre Målselv BPO samt Reinvassallmenningen og Vassbruna: Ansvarlig for prøvetakingen er Statskog. Jaktledere får info av Statskog.

Kirkesnesmoan BPO: Løvberg  etter nærmere avtale.  Prøvetakere:Stein Eriksen og Wiggo Gshib.

Istindli BPO: Furulund gård mellom kl. 18.00 – 20.00. Prøvetakere: Roger Tråsdahl, Svein-Inge Hjelme og Marie Stenseth.

Vestre Målselv BPO: Tømmerhaugen mellom kl. 19.00 – 21.00. Prøvetakere: Frode Granheim og Odd Johansen

Hva må jeger/Jaktlag gjøre før hodet fraktes for prøvetaking:

Jeger må merke hodet med hoveddelen av kjevelappen (fylle ut begge sider) da denne skal følge hjerneprøven inn til laboratoriet. Det er viktig at underkjeven og hode har samme individnr (de 6 sifrene som står på kjevelappen) derfor må kjeven merkes med en av de resterende delene av lappen. Det er også viktig at slaktevekta blir oppgitt og den kan påføres kjevelappen hvis dyret veies umiddelbart etter slakting eller at slaktevektskjema fylles ut og sendes inn etter jakta. Husk  å påføre individnr. på skjemaet.

Etter at prøve er tatt, skal jaktlag ta hodet med tilbake for oppbevaring. Husk nødvendig merking av hode.

Prøvens resultat finner du ved å søke opp individnummeret fra kjevelappen på
http://hjorteviltregisteret.no/HelseInnsyn/SokInnsendtDyr

Ved positiv prøve vil jeger (eller den som er oppført som ansvarlig på kjevelappen) bli kontaktet umiddelbart.

Mer informasjon om CWD finner du her: http://www.nina.no/cwd
http://www.miljodirektoratet.no/cwd
http://www.mattilsynet.no/cwd
http://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/chronic-wasting-disease

Kontaktpersoner i Målselv: Harald Os, Mattilsynet, tlf. 47 60 55 05, Ellen Espnes, Målselv kommune tlf. 90 65 73 10, Jørn Larsen, leder i Viltnemnda tlf. 98 21 25 70