Det vil si at Målselv kommune har registrert alle brukere med gyldig parkeringskort i HC-registeret på vegvesenet sine nettsider.

Vegdirektoratet har ansvaret for driften av registeret på vegne av Samferdselsdepartementet.

Registeret skal gi oversikt over hvilke kommunale parkeringstillatelser for forflytningshemmede som til enhver tid er gyldige.

Dette vil være et viktig bidrag for å hindre misbruk eller forfalskinger av tillatelser. Registeret er ikke offentlig.