Dette gjelder også innbetaling av skatt.  Det vil fortsatt være mulig å bruke kommunens betalingsterminal ved innbetaling av skatt.

Utbetalinger som tidligere har vært gjort via kassa opphører og utbetaling skal fra nå gå via konto.