Dette betyr i praksis at det ikke vil være bemanning grunnet avvikling av ferie i følgende uker i fagområdene listet opp her:

  • Plan: Uke 26 - 30
  • Landbruk: Uke 30
  • Steds - og næringsutvikling: Uke 28 - 30
  • Byggesaker: Uke 30 - 32 (noe bemanning)
  • Landmåler: Vakanse etter uke 30
  • Klima, Natur og Miljø: Oppstart uke 32

Vi ber om forståelse for dette, og vi vil gjøre vårt beste for å besvare henvendelser så raskt som mulig når ferien er avviklet.

Vi ser frem til å hjelpe dere igjen med full styrke etter ferien.

Vi ønsker alle våre innbyggere en fantastisk sommer.

 

Samfunnsutvikling v/
Liv-Hege Seglsten
kommunalsjef