Det har vært grundig vurdert om flyttingene skulle gjennomføres med bakgrunn i situasjonen med korona og smittefare.

Det er gjennomført ROS analyser med bred deltagelse av både administrasjonen og fagmiljøet inkl smittevernoverlege. Konklusjonen er at dette kan gjøres forsvarlig dersom ulike tiltak iverksettes.

Koronautbruddet styrer derfor hvordan flyttingene skal gjennomføres og blir ikke slik det var planlagt for kort tid siden.

Fokus er og har hele tiden vært at det skal være trygt for pasienter og beboere samt for de ansatte å foreta flytting nå.

For øvrig flyttet hjemmetjenesten i PRO nedre inn i sine lokaler i det nye helsetunet 29.april og fysioterapitjenesten flyttet inn før påske.

Det planlegges både offisiell åpning og «åpen dag» når situasjonen tilsier at det.

Nærmere informasjon om dette vil komme.