Det skal stemmes over følgende:

•             Målselv kommune skal bestå som selvstendig kommune

•             Målselv kommune skal slå seg sammen med Bardu kommune

•             Blank

Stemmeberettiget er også 16 åringene født i år 2000 og eldre og bosatt i Målselv kommune fra skjæringsdato 15. april 2016.

Står du i manntallet: Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn og skal ligge ute til og med valgdagen. Dersom du mener at du selv eller noen annen er uriktig innført eller utelatt fra manntallet, kan du kreve at feilen blir rettet. Kravet må være skriftlig og begrunnet og sendes til valgstyret i kommunen

Manntallet er lagt ut på følgende steder:

 • Målselv kommunehus, Moen
 • Målselv hovedbibliotek, Istindportalen, Heggelia
 • Øverbygd bibliotek, helsehuset, Holt
   

Forhåndsstemming:

 • Målselv kommunehus i følgende tidsrom:

Torsdag 12. mai 2016 til og med fredag 27. mai 2016.
Åpningstider: Mandag - fredag fra kl. 08.00 - 15.00.
Lørdag 21. mai 2016 fra kl. 13.00 - 17.00.

Søndag 22. mai 2016 fra kl. 13.00 - 17.00.
Forhåndsstemming kan KUN skje i kommunen, eller ved brevstemming.

 

 • Målselv syke- og aldershjem, Mandag 23. mai kl. 10:00 – 12:00
 • Øverbygd syke- og aldershjem, tirsdag 24. mai kl. 10:00 – 12:00


Ambulerende stemmegiving:

 • Velgere som ikke kan forhåndsstemme på grunn av sykdom eller uførhet, der det er forhåndsstemming, eller i valglokalet 29. eller 30. mai 2016, kan avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.
  Dersom du ønsker å stemme hjemme må du henvende deg til Målselv kommune, tlf. 77 83 77 00, og avtale tid om dette. Fristen er satt til senest innen tirsdag 24. mai 2016.

Rådgivende folkeavstemming søndag 29. mai og mandag 30. mai 2016:

01. Karlstad krets - Karlstad skole, gymsalen
        Åpningstid: Mandag 30. mai fra kl. 10:00 - 19:00

02. Moen krets - Olsborg skole, gymsalen
        Åpningstid: Søndag 29. mai fra kl. 14:00 - 19:00
                           Mandag 30. mai fra kl. 10:00 - 19:00

 03. Fagerlidal krets - Bardufosshallen, foajeen
        Åpningstid: Søndag 29. mai fra kl. 14:00 - 19:00
                           Mandag 30. mai fra kl. 10:00 - 19:00

 04. Bakkehaug krets - Mellembygd Kultur- og Oppvekstsenter
       Åpningstid: Mandag 30. mai fra kl. 10:00 - 19:00

05. Bjørkeng krets - Gimlehallen
        Åpningstid: Søndag 29. mai fra kl. 14:00 - 19:00
                          Mandag 30. mai fra kl. 10:00 - 19:00