Det er snakk om kommunalt eide vekst- og attføringsbedrifter – bedrifter som tilbyr arbeidsplasser for utviklingshemmede eller andre som trenger bistand for å finne sin vei i arbeidslivet. Bedriftene tilbyr også arbeidstrening for folk som har falt ut av arbeidslivet på grunn av rus, psykiatri etc.

Vi har laget informasjonsfilmer om bedriftene – gjennom nettserien Godt Jobba.

Vi mener at følgende målgrupper i kommunen trenger denne informasjonen:

  •  Utviklingshemmede eller andre jobbsøkere med nedsatt arbeidsevne.
  • Pårørende til gruppene over.
  • NAV.
  • Kommunens administrasjon og styre.
  • Kommunens befolkning

Se gjerne på denne kartoversikten om du har en vekstbedrift i din kommune, og lenk gjerne til den lokale bedriften. Befolkningen kjenner ofte til bedriften, og filmene forteller altså hva denne typen bedrifter gjør.

Vi vil spesielt anbefale filmen «Arbeidsglede», som har et allment fokus uavhengig av geografi.

Ta gjerne kontakt med meg om du ønsker mer informasjon.

Vennlig hilsen
Flemming Trondsen
Kommunikasjonsrådgiver
Kristian Augustsgate 3
0164 OSLO
Mobil:+47 95 77 51 61

 

logo_web

 

Følg Vekstbedriftene på Facebook!