Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
14. okt. 2021 kl. 08:37

Korona informasjon for Målselv kommune

Nyhetsarkiv om korona

Informasjon om korona

Vaksinering mot sesonginfluensa 2021

Hvert år i perioden desember til april rammes befolkningen på den nordlige halvkule av influensaepidemier. Dette kalles sesonginfluensa. To typer av influensavirus, type A og B, er årsak til disse epidemiene. Fra år til år utvikler hvert av influensavirusene nye varianter som gjør vår immunitet mot de gamle variantene utdatert.

På grunn av de strenge smitteverntiltakene som har fulgt koronapandemien, har sesonginfluensaen omtrent uteblitt siste to år. Dette har medført at vårt immunsystem ikke har kunnet forberede seg godt til kommende varianter av influensavirus. Pandemiens tiltak har gitt oss en såkalt «immunologisk gjeld».

Influensavaksine

Viktig informasjon fra legetjenesten

Selv om mange av de tidligere gitte smitteverntiltakene nå har opphørt er pandemien ikke over. Vi må fortsatt tenke smitteforebygging og håndtering av pasienter med luftveissymptomer vil fortsatt være et viktig moment i dette.
 
Fra og med idag skal ALLE PASIENTER MED LUFTVEISSYMPTOMER benytte inngang merket med luftveismottak. Inngangen finnes på nordenden av bygget, ned mot Andslimoen.
Ventesone vil være inn døren og rett frem. Du vil bli hentet av lege når det er din time. Du må bruke munnbind når du kommer inn i bygget.
 
Vi ønsker også at alle pasienter møter opp 15-20 minutter FØR timen for å gjennomføre covid hurtigtest før timen. Hurtigtestkit vil finnes i ventesonen.

Ukesrapport korona - uke 37

Uke 37 har vært preget av smitteutbruddet ved Bardufoss videregående skole. Det er 35 stk. som har testet positiv for korona siden utbruddet startet i uke 36. Av disse er det 31 elever og de øvrige er nærkontakter. For skoleklasser som er berørt av smitteutbruddet, er det iverksatt testregime med hurtigtester i henhold til nasjonale regler.

17.09.21 - Oppdatering vedr. smitteutbrudd ved Bardufoss videregående skole

I løpet av uka har det kommet noen nye tilfeller slik at det totalt er 34 smittede siden utbruddet startet i uke 36. Av disse er 31 elever ved Bardufoss VGS, de øvrige er nærkontakter av disse.

Tilfellene i denne uka har alle vært innen et fåtalls klasser, slik at det er ingen indikasjon på utbredte ukontrollert smitte på skolen. De aktuelle klassene har nå blitt testet 4 ganger, og det vil bli gjennomført ytterligere to testrunder kommende uke.

Det har ikke vært noen tilfeller i kommunens øvrige barnehager eller skoler.

Kommunen opplever å ha god oversikt over situasjonen og følger denne tett videre fremover.

Ukesrapport korona - uke 36

Oppdatering fra Målselv kommune vedrørende smitteutbrudd av covid 19

På slutten av uke 36 fikk Målselv kommune et smitteutbrudd ved Bardufoss videregående skole.

Det er nå 27 elever ved skolen som har testet positiv for covid-19. Noen av disse elevene tilhører andre kommuner og blir fulgt opp av sin hjemkommune. I tillegg har to nærkontakter av elevene testet positivt. En av disse er skoleungdom i annen kommune, den andre voksen bosatt i Målselv. Smittesporingsteamet i Målselv kommune smittesporer fortløpende og får kartlagt nærkontakter.

10.09.21: Pressemelding angående Covid-19 smitte i Målselv kommune

Målselv kommune har i løpet av fredag 10. september nå fått bekreftet totalt 10 positive koronaprøver i forbindelse med det pågående utbruddet ved Bardufoss Videregående skole. Samtlige er elever og hjemmehørende i Målselv kommune.

Kommunen varsler fortløpende de enkelte involverte og nærkontakter.

16.08.21 - Ukesrapport korona

Målselv kommune har mandag 16. august til sammen 5 personer i isolasjon på grunn av positiv koronaprøve. Smittesporing og kartlegging av nærkontakter er gjennomført.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |